Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Nabór na Miejsca Przyjazne Rowerzystom

2017.02.08
Rozmiar tekstu:A-A+

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego "Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo". Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. 

Nabór do systemu rekomendacji prowadzi Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 lutego do 28 lutego 2017 r.

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie:

  • prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II "Regulamin współpracy";

  • lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem  (zgodnie z załącznikami 1a-d i 2a "Regulamin współpracy");

  • terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego  (decyduje data wysłania zgłoszenia);

  • kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII "Regulaminem współpracy" załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Bliższych informacji udzielają:

Anna Chałacińska- tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Strzelecka- tel. kontaktowy 41 361 80 57
Anna Drzewiecka-  tel. kontaktowy 41 361 80 57

Dokumenty do pobrania oraz regulamin systemu rekomendacji pod linkiem: swietokrzyskie.travel