Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Zostań Turystą Ziemi Koneckiej
2019-02-26

Zostań Turystą Ziemi Koneckiej

W niedzielę 3 lutego na trasę z Furmanowa do końskich wyruszą zdobywcy odznaki Turysta Ziemi Koneckiej.