Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
10 linii autobusowych Staropolskiego Związku z nowym rozkładem
2023-01-03

10 linii autobusowych Staropolskiego Związku z nowym rozkładem

Od 2 stycznia br. na swoje trasy wyjeżdżają linie uruchomione w ramach Staropolskiego Związku Gmin i Miast (SZGiM), w skład którego wchodzą gminy: Radoszyce, Końskie, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka oraz Smyków.