Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Oferta Wakacyjna dla Dzieci i Młodzieży w Naszym Powiecie

2023.07.06
Rozmiar tekstu:A-A+

W tegoroczne wakacje gminy powiatu koneckiego tj. Fałków, Gowarczów, Końskie, Słupia Konecka i Stąporków mają ciekawe propozycje wakacyjne dla dzieci i młodzieży ze swoich terenów.

Gmina Fałków: 

Od  3 lipca w gminie Fałków dla mieszkańców będą otwarte świetlice letnie. W ramach zajęć przewidziany jest kącik artystyczny, gry i zabawy. Udostępnione zostaną sale w miejscowościach:

Czermno – remiza OSP
Fałków – budynek Biblioteki Publicznej
Olszamowice – świetlica wiejska
Skórnice – świetlica wiejska
Studzieniec – świetlica wiejska
Turowice – remiza OSP
Wąsosz – remiza OSP
Wola Szkucka – świetlica wiejska

Projekt organizowany w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Fałków na lata 2022-2023. Więcej informacji na stronie Gminy Fałków.

 

Gmina Gowarczów:

Mobilne Wakacyjne Centrum Plenerowe będzie odwiedzać lokalne świetlice w wybranych sołectwach i  przeprowadzać warsztaty i animacje. Początek sezonu rozpocznie się już w środę 28 czerwca w siedzibie GCKiB czyli w Gowarczowie a w kolejnych tygodniach w świetlicach:
28 i 29 czerwca GCKiB Gowarczów – zajęcia animacyjne, artystyczne, wspólne tworzenie makiety miejscowości
03-05 lipca Bębnów (godz. 10:-14:00) – zajęcia animacyjne, artystyczne, lepienie w glinie
11-13 lipca Korytków (godz. 10:-14:00) – zajęcia animacyjne, artystyczne, wspólne tworzenie makiety miejscowości
20-21 lipca Ruda Białaczowska (godz. 10:-14:00) – zajęcia animacyjne, artystyczne, w sobotę 22 lipca w godz. 14:00- 18:00 i wspólna zabawa podczas sołeckiego wydarzenia integracyjnego
28 i 29 lipca Skrzyszów (godz.14:00- 18:00)
31 lipca Rogówek – zajęcia animacyjne, artystyczne i wspólna zabawa podczas sołeckiego wydarzenia integracyjnego.

Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Zajęcia w poszczególnych sołectwach są przeznaczone dla dzieci i młodzieży z danych miejscowości i najbliższych ościennych sołectw.

Poniżej prezentujemy grafik.

 

Gmina Końskie:

Survival, joga, warsztaty z realizacji dźwięku, skatesport - to tylko wybrane aktywności czasu wolnego, które w tym roku proponuje gmina Końskie dla koneckiej młodzieży i dzieci. Od końca czerwca do 20 sierpnia na jej terenie będą miały miejsce interesujące zajęcia. By wziąć udział wystarczy dokonać zapisu.  Szczegóły dot. rekrutacji dostępne w Regulaminie, wybrane punkty prezentujemy poniżej:

  • Rekrutacja dziecka na listę uczestników odbywa się tylko bezpośrednio tzn: że: rodzic lub prawny opiekun, musi stawić się osobiście w miejscu rekrutacji, wpłacić określoną składkę, oraz wypełnić stosowne dokumenty. Dokumenty do wypełnienia można pobrać z oficjalnych stron:ZOSiR-uDomu KulturyUrzędu Miasta oraz poszczególnych organizatorów.
  • Rekrutacja telefoniczna oraz online, nie będzie prowadzona, za wyjątkiem wpisania na listę rezerwową, co nie skutkuje zapisaniem na listę uczestników. Telefonicznie mogą być udzielane wszystkie informacje, dotyczące projektu z wyłączeniem zapisów, na listę uczestników.
  • Składka (10 zł)  jest bezzwrotna, bez względu na okoliczności nie przystąpienia dziecka do zajęć (np.: wyjazd, choroba, planowa lub nie planowa wizyta u lekarza czy logopedy, przeoczenie terminu, problemy logistyczne z dowiezieniem dziecka itp.). Składka będzie wykorzystana na przekąski i wodę dla wszystkich uczestników zajęć. Wysokość opłaty będzie jednakowa dla wszystkich dzieci – uczestników wszystkich aktywności w ciągu trwania projektu.  
  • Rekrutacja na listę uczestników kończy się tydzień przed terminem rozpoczęcia zajęć. Wyjątek stanowią zajęcia w pierwszych dwóch tygodniach wakacji, gdzie rekrutacja kończy się 2 dni przed rozpoczęciem zajęć. Późniejszy termin pozytywnej rekrutacji, jest decyzją wyłącznie organizatora.

Organizatorzy mają nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach zachęci dzieci i młodzież do ich kontynuowania, nie tylko w okresie wakacji, ale i również w kolejnym roku szkolnym.

Pomysłodawcą  „Aktywnych Wakacji w Mieście 2023” jest Zarząd Obiektami Sportowymi i Rekreacyjnymi w Końskich (ZOSiR), patronem honorowym: Burmistrz Miasta i Gminy Końskie. Patronat medialny nad akcją objęło TKN24 -  pierwszy materiał redakcji promujący Aktywne Wakacje 2023 poniżej:

Ponadto, poniżej przedstawiamy całą ofertę MGDK w Końskich (z uwzględeniem pozycji z Aktywnych Wakacji):

Poniżej przedstawiamy ofertę KSSPR (Koneckie Stowarzyszenie Sportowe Piłki Ręcznej) w ramach inicjatywy "Aktywne Wakacje":

 

Gmina Słupia Konecka:

Od poniedziałku 26 czerwca aż do ostatniego dnia wakacji w dniach poniedziałek – piątek w godz. 11.00 – 15.00, będą odbywać się wakacyjne zajęcia dla dzieci z terenu gminy Słupia Konecka. Przewidziano m.in. festyn na otwarcie wakacji, zajęcia taneczne, piesze wycieczki, zajęcia kulinarne, zabawy sportowe, warsztaty plastyczne, dzień z bańkami mydlanymi, ognisko, architerapia, a także konkursy, gry i zabawy.

 

Gmina Stąporków:

Zachęcamy do udziału!!!yeslaugh

 

Obraz przy wydarzeniu na stronie głównej: Victoria_Regen z Pixabay