Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Konferencja w Maleńcu

2019.11.25
Rozmiar tekstu:A-A+

W najbliższą sobotę tj. 30 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Starych Technologii Metalurgicznych i Hydroenergetycznych przy Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu poprzez rewaloryzację, udostępnienie i wykorzystanie zasobów kulturowych zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej”. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wydarzenie jest podsumowaniem trwającej od czerwca tego roku rewitalizacji obiektu. Z niecierpliwością czekamy na ponowne udostępnienie obiektu do ruchu turystycznego.

Tymczasem przedstawiamy pełny harmonogram wystąpień w dniu 30 listopada w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu.

13.00-13.15 - Powitanie gości
13.15-13.35 - Daniel Czernek, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach: Zabytki techniki w województwie świętokrzyskim

13.35-13.55 - prof. dr hab. inż. Teresa Lis, Sławomir Lis, Politechnika Śląska w Katowicach: Maleniec-Zabytkowy Zakład Hutniczy, który od zapomnienia uratowali studenci wraz z kadrą Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej w Katowicach

13.55-14.25 - dr Maciej Chłopek, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu:
W poszukiwaniu nowej funkcji użytkowej: zespół zakładu przemysłowego w Maleńcu

14.25-14.35 - Dyskusja

14.35-15.00 - dr Maciej Chłopek, Joanna Smołuch, Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu:
Fabryka żelaza w Maleńcu, jako ponadregionalna atrakcja turystyczna

15.00-15.20 - GRH „Patrioci i Fabrykanci Zagłębia Staropolskiego”, GRH „Oddział Powstańczy 1863”, „Kuźnia w Żuradzie” Jacek Włodarczyk: Maleniec-staropolski arsenał niepodległości. Diorama historyczna

W trakcie wydarzenia:
Projekcja filmu „Huta sprzed 100 lat”, wernisaż wystawy „Kraina Cyklopów: kuźnice i wielkie piece”, promocja wydawnictwa „Maleniec: staropolska fabryka żelaza”, pokazy zabytkowych urządzeń i maszyn, rekonstrukcje dawnych technologii metalurgicznych, w tym kucie gwoździ, broni siecznej z okresu powstania styczniowego, montaż i obsługa XIX-wiecznego działa artyleryjskiego

Współpraca:
Świętokrzyskie Stowarzyszenie Historyczne „GROT”, Stowarzyszenie „W Dolinie Czarnej”, „Kuźnia w Żuradzie” Jacek Włodarczyk.