Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Gminny Program Rewitalizacji - konsultacje

2023.03.28
Rozmiar tekstu:A-A+

Do 27 kwietnia potrwają konsultacje dokumentu pn. "Gminny Program Rewitalizacji na lata 2023-2030" przygotowanego przez Konsorcjium Projekty Miejskie na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich.

Program zapowiada podjęcie wielu szeroko zakrojonych działań zmierzających do polepszenia życia mieszkańców oraz prowadzenia działalności gospodarczej i społecznej. Działania przewidziano dla trzech obszarów: Sielpi, Starej Kuźnicy i centrum Końskich. Wśród pomysłów m.in. zakup bibliobusa, powstanie przyjaznego podwórza przy ul. Piłsudskiego w Końskich,  polepszenie działalności Targowicy Miejskiej, powstanie muzeum i infrastruktury rekreacyjnej w Starej Kuźnicy, połączenie zabytkowej części Sielpi z tą letniskową, wypoczynkową oraz wiele, wiele innych. Dokument jest dostępny na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich w zakładce Strefa Obywatela -> Program Rewitalizacji (kliknij tutaj).

Uwagi i pomysły można zgłaszać na formularzu dostępnym pod powyższym linkiem - osobiście do UMiG pok. nr 19  (zachodnie skrzydło) oraz elektronicznie na adres abatorowska@umkonskie.pl . Termin nadsyłania formularzy - do 27 kwietnia br.

Konsultacje obejmą także spotkania:

  • 12 kwietnia - środa - spacer studyjny połączony z debatą. Zbiórka na Placu Kościuszki o godz. 16.00, przejście do Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Końskich, gdzie o godz. 17:30 rozpocznie się debata.
  • 17 kwietnia - poniedziałek - spotkanie w formule on-line na platformie ZOOM o godz. 18.00. Zgłoszenia drogą elektroniczną na adres e-mail: abatorowska@umkonskie.pl do dnia 17 kwietnia 2023 r. do godz. 9.00.
  • 18 kwietnia - wtorek - otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji. Miejsce: Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich, ul. Partyzantów 9, godz. 18.00.

Zachęcamy do udziału!