Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
z

Ciekawie w Maleńcu

2018.10.17
Rozmiar tekstu:A-A+Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu poszerza swoją ofertę. Ze środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego wybudowano altanę, w której będzie można zaprezentować dawne zawody.

 

Na terenie zabytkowego zespołu zakładu przemysłowego w Maleńcu zakończono montaż wielofunkcyjnej altany rekreacyjnej z wyposażeniem. Konstrukcja altany o powierzchni 24 m2 nawiązuje do tradycji XIX-wiecznego budownictwa wiejskiego, w tym dawnych kuźni i warsztatów rzemieślniczych. Jej oryginalny charakter podkreśla sześć zdobionych, dwumetrowych słupów nośnych oraz czterospadowy dach kryty drewnianym gontem. W altanie wydzielono dwa stanowiska do organizacji warsztatów edukacyjnych i pokazów dawnych rzemiosł. „Kuźnia wiejska” wyposażona została w kotlinę kowalską z kompletem przyborów i narzędzi kowalskich, pozwalających na rekonstrukcję historycznych technik plastycznej obróbki żelaza, wyrobu kutych gwoździ oraz produkcji galanterii żelaznej. W „piekarni wiejskiej” zainstalowano tradycyjny piec szamotowy opalany drewnem z kompletem narzędzi i naczyń piecowych, którego konstrukcja umożliwia wypiek pieczywa, mięsa i ryb w oparciu o lokalne tradycje kulinarne i rybackie. W ramach projektu zakupiono komplety tradycyjnej odzieży ludowej oraz zestaw wielokolorowych lamp ledowych zasilanych energią słoneczną. Całkowita wartość projektu to ponad 40 tysięcy zł.

Altana wraz z wyposażeniem pozwoli na uruchomienie nowych usług turystycznych i kulturalnych realizowanych przez Zabytkowy Zakład Hutniczy w Maleńcu. Będzie również udostępniana mieszkańcom regionu, jako miejsce twórczego i kreatywnego wypoczynku oraz rekreacji.

W piątek 26 października nastąpi uroczyste otwarcie i oddanie do użytku altany podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. W trakcie jej trwania przypomniane zostaną dawne lokalne tradycje gwoździarskie i kulinarne. Podczas trwania wydarzenia będzie można samodzielnie wykuć żelaznego gwoździa, odlać kulę muszkietową z okresu powstania styczniowego, wytopić ołowianego żołnierzyka, oprawić kosę z okresu powstania kościuszkowskiego oraz spróbować tradycyjnych potraw staropolskich. Początek imprezy o godz. 15.00 oczywiście w Zabytkowym Zakładzie Hutniczym w Maleńcu. Wstęp bezpłatny. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, Priorytet 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, Działanie „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność”.