Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Zostań Turystą Ziemi Koneckiej

Miłośników odznak turystycznych zachęcamy do zdobycia odznaki regionalnej "Turysta Ziemi Koneckiej".  Została ona ustanowiona przez Oddział PTTK w Końskich. Trzy stopnie odznaki (brązowy, srebrny i złoty) sprawiają, że chce się wędrować, by zdobyć całą ich kolekcję. Pomocne w wędrowaniu na pewno okażą się regulamin odznaki-książeczka służąca zbieraniu potwierdzeń z odwiedzanych miejsc. Książeczka zawiera niezbędną, orientacyjną mapkę z wyszczególnieniem najciekawszych miejscowości Ziemi Koneckiej wartych odwiedzenia. Szczegółowy regulamin zachęca także do udziału w imprezach turystyki kwalifikowanej organizowanych przez konecki oddział PTTK. 

Odznaka w stopniu brązowym

 

Dla zdobycia odznaki w stopniu brązowym należy spełnić jeden z dwóch niżej wymienionych warunków:
- zwiedzić 10 dowolnych miejscowości z załączonego wykazu i wziąć udział w 2 imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich;
- zwiedzić 10 miejscowości z wykazu, w tym 5 obowiązkowo: Końskie, Maleniec, Niekłań, Gruszka, Fałków.  

 

Odznaka w stopniu srebrnym

 Dla zdobycia odznaki w stopniu srebrnym należy zwiedzić kolejne dowolne 10 miejscowości z wykazu oraz spełnić jeden z poniższych wymogów:
- wziąć udział w 2 imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich,
- przejść pieszo 20 km lub przejechać rowerem 50km dowolnymi znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie Ziemi Koneckiej.   

 

 

Odznaka w stopniu złotym

 Dla zdobycia odznaki w stopniu złotym należy zwiedzić 10 z pozostałych miejscowości z wykazu oraz spełnić dwa spośród trzech poniższych wymogów:
- wziąć udział w 3 imprezach turystycznych organizowanych przez Oddział PTTK w Końskich,
- przejść pieszo 50 km lub przejechać rowerem 100km dowolnymi znakowanymi szlakami turystycznymi na terenie Ziemi Koneckiej,
- przekazać materiały zawierające zdjęcia lub opisy obiektów krajoznawczych oraz spostrzeżenia i obserwacje (pozytywne i krytyczne) dokonane w czasie wędrówk.

W ciągu roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki. Czas spełnienia warunków na poszczególne stopnie odznaki nie jest jednak limitowany.

Wykaz miejscowości do zwiedzania
Bedlno, Czarnca, Czarniecka Góra, Czermno, Fałków, Furmanów, Gowarczów, Gruszka, Janów, Kawęczyn, Kazanów, Kołoniec, Końskie, Krasna, Królewiec, Machory, Maleniec, Małachów, Miedzierza, Modliszewice, Niebo, Niekłań Wielki, Odrowąż, Piekło-Gatniki, Piekło koło Niekłania, Radoszyce, Rędocin, Ruda Maleniecka, Ruski Bród, Sielpia Wielka, Skłoby, Stara Kuźnica, Stąporków.

 Sprzedaż regulaminów odznaki i ich weryfikację prowadzi:

Oddział PTTK w Końskich
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. +48 41 514 030 401
www.pttkkonskie.pl