Logo
 • Starostwo
 • Miasto Końskie
 • PTTK
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Przedborski Park Krajobrazowy

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Parki Krajobrazowe
  • Powiat:
   konecki
  • Gmina:
   Słupia
  • Adres:
   Skąpe
  • Szerokość geograficzna:
   51.00684227164
  • Długość geograficzna:
   20.056228637695
  • Region turystyczny:
   Końskie i okolice
  • Wskazówki dojazdu:
   Z Końskich drogą nr 728 do Radoszyc, skąd dalej według oznakowania na Słupię i Oleszno. Park Krajobrazowy obejmuje tereny gminy Słupia położone na wschód od miejscowości Skąpe, przy granicy z woj. łódzkim.
  • Cena:
   wstęp wolny
 • Opis

  Przedborski Park Krajobrazowy został powołany rozporządzeniami w 1988 r. w celu ochrony najcenniejszych zjawisk przyrodniczych, kulturowych, krajobrazowych, występujących na jego obszarze. Tereny Przedborskiego Parku Krajobrazowego leżą na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego. W zasięgu Nadleśnictwa Ruda Maleniecka park obejmuje tereny Gminy Słupia (Konecka) – tj. Leśnictwa Ruda Pilczycka.

  Park jest jednym z najcenniejszych parków krajobrazowych w środkowej Polsce. Odznacza się dużą zmiennością budowy geologicznej i rzeźby terenu, co wpływa na zwiększone zróżnicowanie innych elementów środowiska przyrodniczego: gleb, wód podziemnych i powierzchniowych, mikroklimatu, szaty roślinnej i świata zwierzęcego. W wyniku tych zróżnicowań powstał malowniczy krajobraz, charakteryzujący się dużą różnorodnością i pięknymi punktami widokowymi. Ochrony wymagają walory przyrodniczo-krajobrazowe, głównie najbardziej naturalnych terenów w dolinie Pilicy i jej dopływów, rozległe kompleksy leśne i borowe (pozostałości Puszczy Pilickiej) oraz pasmo wypiętrzeń jurajskich i kredowych.

  Dojazd: Z Końskich drogą nr 728 do Radoszyc, skąd dalej według oznakowania na Słupię i Oleszno. Park Krajobrazowy obejmuje tereny gminy Słupia położone na wschód od miejscowości Skąpe, przy granicy z woj. łódzkim.

  Informacje:
  Nadleśnictwo Ruda Maleniecka
  Ul. Piotrkowska 29, 26-300 Radoszyce
  tel. +48 41 373 15 95
  www.rudamaleniecka.radom.lasy.gov.pl

   

  Lokalizacja

  Hidden text line that is needed to fix map width
  • 20.056228637695
  • 51.00684227164
  • Skąpe
  • Przedborski Park Krajobrazowy