Logo
 • Starostwo
 • Miasto Końskie
 • PTTK
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Konecko-Łopuszański OChK

Informacje praktyczne

 • Informacje szczegółoweZwińRozwiń
  • Rodzaj obiektu:
   Obszary Chronionego Krajobrazu
  • Powiat:
   konecki
  • Gmina:
   Końskie
  • Adres:
   Końskie
  • Region turystyczny:
   Końskie i okolice
  • Nazwa organizatora:
   Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  • Dane organizatora:
   25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
  • Noclegi w okolicyZwińRozwiń
  Arkadia ***
  Arkadia ***

  Hotel położony na obrzeżach miasta, oferuje pokoje wysokiego standardu, bar i organizację przyjęć na sali bankietowej. W pobliżu stacja benzynowa.

  • Końskie, ul. Warszawska 49a
  • +48 41 375 60 85

  Opis

  Położony jest w płn.-zach. części województwa świętokrzyskiego. Został utworzony w 2005 r. Ochroną objęto ponad 98 tys. ha. Leży w obrębie gmin: Ruda Maleniecka, Radoszyce, Smyków i Stąporków (w całości) oraz na częściach gmin: Końskie, Słupia Konecka, Mniów, Bliżyn, Łopuszno, Piekoszów, Krasocin i Małogoszcz.

  Najważniejsze funkcje tego OChK to ochrona źródliskowych obszarów dopływów Pilicy (w tym Czarnej Koneckiej) oraz kompleksów leśnych. Najważniejszą ekologiczną funkcją tego obszaru jest ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, a także funkcja klimatotwórcza i aerosanitarna oraz rekreacyjno-turystyczna.

  Flora obszaru jest mocno zróznicowana. Blisko połowa powierzchni Konecko-Łopuszańskiego OChK to kompleksy leśne.  W części N i E przeważają bory mieszane z jodłą. W okolicach Stąporkowa pojawiają się  lasy mieszane liściaste typu grąd z udziałem jodły. Zaś na szczytach wydm oraz na ich wschodnich zboczach wykształcaja się suche bory chrobotkowe.

  Tereny Konecko-Łopuszańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu stanowią też ważny wododziałowy wezeł hydrograficzny. Początek biorą tu m.in.: Czarna Konecka, Czarna Włoszczowska, Czarna Taraska, Nowa Czarna, Drzewiczka, a także Radomka, Kamienna i Łośna. Najważniejszą funkcją nieniejszego OChK jest ochrona wód podziemnych i powierzchniowych. Tereny te są również ważnym miejscem wypoczynku i rekreacji.

  Na terenie Konecko-Łopuszańskiego OChK znajdują się również dwa rezerwaty: Skałki Piekło pod Niekłaniem oraz Gagaty Sołtykowskie. Pierwszy z nich odkrywa przez turystami osobliwe formy skał piaskowcowych powstałe na skutek erozji wietrznej, drugi zaś to dawna kopalnia glinki z odsłonięciami skał dolnojurajskich i interesującymi tropami dinozaurów.

  Źródła:
  Ochrona Przyrody w Nadleśnictwie Stąporków, 2010, Wyd. Nadleśnictwo Stąporków
  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach