Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Przedborski Park Krajobrazowy

Przedborski Park Krajobrazowy został powołany rozporządzeniami w 1988 r. Jego tereny leżą na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

  • Skąpe
  • +48 41 373 15 95
Skałki Piekło

Pomnik przyrody "Piekło Gatniki" to tajemnicze miejsce położone niedaleko Sielpi, na pieszym szlaku turystycznym koloru niebieskiego, w pobliżu miejscowości Piekło i Niebo.

  • Piekło
  • +48 41 375 38 50
Skałki Piekło pod Niekłaniem

Najciekawszy i najpiękniejszy rezerwat przyrody nieożywionej województwa świętokrzyskiego położony w okolicach Niekłania Wielkiego w gminie Stąporków.

  • Niekłań Wielki
  • +48 41 374 17 83