Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Turysta Ziemi Koneckiej

 

fot. Magdalena Weber

Turysta Ziemi Koneckiej to nazwa odznaki krajoznawczej ustanowionej i przyznawanej przez konecki Oddział PTTK w Końskich. Odznaka ma na celu propagowanie i popularyzację walorów krajoznawczych i tradycji historycznych obszaru Ziemi Koneckiej. Została powołana uchwałą Zarządu w 1996 r.  Ma trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które można zdobywać poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej lub podczas wycieczek indywidualnych. W ciągu jednego roku można zdobyć tylko jeden stopień odznaki.  Grono zdobywców liczy już ponad 600 osób, a wśród nich są mieszkańcy niemalże wszystkich obecnych województw.

Za wybitne i wieloletnie zasługi w popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na Ziemi Koneckiej Zarząd Oddziału PTTK w Końskich przyznaje też Złotą Odznakę Honorową TZK. Na chwilę obecną odznaczono nią już blisko 50 osób.

Odznaka ma kształt prostokąta o wymiarach 35 x 25 mm. Swoją grafiką nawiązuje do historii miasta i tradycji turystycznych na Ziemi Koneckiej. Widnieje na niej herb Końskich i logo PTTK oraz najbardziej charakterystyczny obiekt zabytkowy miasta - Oranżeria Egipska. Zdobycie Odznaki potwierdzane jest w „Regulaminie", w którym oprócz informacji o normach do spełnienia na poszczególne stopnie Odznaki  znajdują sie także podstawowe dane o zwiedzanych miejscowościach i obiektach. Autorem opisów krajoznawczych jest nie żyjący już dziś członek Zarządu Oddziału - Andrzej Fajkosz.

Zwiedzanie okolic Końskich  z "Regulaminem" Turysty Ziemi Koneckiej to prawdziwa przygoda. Aby zdobyć pierwszy stopień odznaki wystarczy odwiedzić 10 miejscowości i wziąć udział w 2 imprezach organizowanych przez oddział lub odwiedzić 10 miejscowości, ale wśród nich obowiązkowo muszą się znaleźć: Końskie, Maleniec, Niekłań, Gruszka i Fałków. Obecność w odwiedzanych miejscach potwierdzamy pieczątką wbitą do "Regulaminu". Jeśli uda nam się ta sztuka to dalsze etapy nie stanowią już problemu, choć poprzeczka stawiana jest coraz wyżej. Oprócz odwiedzanych miejscowości trzeba uczestniczyć w kolejnych imprezach organizowanych przez konecki O/PTTK, mając tym samym sposobność spotkania pasjonatów z całego kraju lub też samodzielnie przejść pieszy szlak turystyczny koloru niebieskiego.  Szczegółowy regulamin odznaki do nabycia w Oddziale PTTK w Końskich, gdzie również  prowadzona jest  weryfikacja.