Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Sielpiańskie sauny

Sielpiańskie sauny zlokalizowane są na terenie ośrodka Kasieńka w Sielpi przy ul. Dorzecznej. Czynne są po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

  • Sielpia, ul. Dorzeczna 1
  • +48 793 764 707
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji jest jedyną w naszym regionie placówką świadczącą usługi rehabilitacji leczniczej w zakresie leczenia zaburzeń rozwoju psychoruchowego, zaburzeń układu nerwowego i narządu ruchu, rehabilitacji pourazowej oraz oddechowej.

  • Stąporków, Czarniecka Góra 43
  • +48 41 372 18 19