Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Przechadzka Świętokrzyska z PASATem
08.10.2022

Co obecnie kryje się w Pałacu Wielopolskich? Jakie tajemnice skrywa rzeka Świślina? Co produkowano w fabryce w Nietulisku?

  • Końskie, Granata 6
  • +48 514 030 401
Rajd Kobuza
22.10.2022

Wędrówka po po Konecczyźnie, tym razem okolice Maleńca i Kołońca, w dniu 22-go października organizowana przez Tadeusza Śliwaka, członka Zarządu Oddziału PTTK w Końskich.

  • Kołoniec
  • +48 696 970 681
Rajd Niepodległości
05.11.2022

Oddział PTTK w Końskich zachęca do turystycznej formy uczczenia kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości. Polecamy serdecznie!

  • Końskie, Partyzantów 1
  • +48 514 030 401