Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Dni Końskich
22.08.2020 - 23.08.2020

Samorząd Miasta i Gminy Końskie oraz Miejsko-Gminny Dom Kultury w Końskich rokrocznie organizują święto miasta pod nazwą Dni Końskich. Termin wydarzenia przypada w sierpniu.

  • Końskie, ul. Mieszka I 4
  • +48 41 372 24 78