Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Centrum Informacji Turystycznej

Centrum zbiera dane z obszaru gminy Końskie i powiatu koneckiego. Udziela informacji także z obszaru województwa świętokrzyskiego.

  • Końskie, ul. Partyzantów 1
  • +48 41 372 90 88
Punkt Informacji Turystycznej w Końskich

Prężnie działający oddział, organizator imprez turystyki kwalifikowanej, wycieczek autokarowych dla grup zorganizowanych. Przy oddziale Muzeum Regionalne PTTK.

  • Końskie, ul. Partyzantow 1
  • +48 41 372 31 70