Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Modliszewice *

Hotel prowadzony jest przez Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, a położony jest blisko malowniczych ruin dworu obronnego w Modliszewicach.

  • Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
  • +48 41 372 87 91