Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Hostel Eldorado

Obiekt położony na obrzeżach miasta, w pobliżu niewielkiego zalewu.

  • Końskie, ul. Górna 1
  • +48 602 248 431