Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Dolina Krasnej

Obszar Natury 2000 chroni naturalną, silnie zabagnioną dolinę rzeki Krasna wraz z jej dopływami o powierzchni ponad 2 tys. ha. Teren jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem warunków geomorfologicznych, jak i sposobu użytkowania gruntów.

  • Krasna
  • +48 41 374 17 83