Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Aleja Lip

Aleja Lip występująca na terenie Końskich i Modliszewic składa się z kilkunastu drzew, które mają około 300 lat.

  • Modliszewice
  • +48 41 372 32 49