Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Przedborski Park Krajobrazowy

Przedborski Park Krajobrazowy został powołany rozporządzeniami w 1988 r. Jego tereny leżą na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego.

  • Skąpe
  • +48 41 373 15 95