Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Kamień graniczny w Bedlnie

Blisko kościoła św. Anny w Bedlnie znajduje się niewielki, płaski kamień z ciekawą inskrypcją z 1773 r.

  • Bedlno, 1
  • +48 534 042 989