Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Zespół klasztorny w Kazanowie

Kościół i klasztor przywołują dawne dzieje końca wieku XVII. W pobliżu znajduje się pomnik upamiętniający krwawą bitwę stoczoną przez żołnierzy polskich z Niemcami 7 września 1939r.

  • Kazanów, Nowy Kazanów 8
  • +48 41 372 33 20