Co zobaczyć

Aleja Lip

Aleja Lip

Aleja Lip występująca na terenie Końskich i Modliszewic składa się z kilkunastu drzew, które mają około 300 lat.
Dąb Hubal

Dąb Hubal

Dąb "Hubal", to liczący około 150 lat pomnik przyrody w Furmanowie na terenie Leśnictwa Bieliny.
Dęby bezszypułkowe

Dęby bezszypułkowe

Okazała grupa drzew pomnikowych zlokalizowana w bliskiej okolicy Końskich, w miejscowości Piła.
Dęby szypułkowe

Dęby szypułkowe

Dęby szypułkowe na terenie Końskich pochodzące z rodziny bukowatych. Ich wysokość sięga do 16m. Wiek około 200 lat.
Dolina Krasnej

Dolina Krasnej

Obszar Natury 2000 chroni naturalną, silnie zabagnioną dolinę rzeki Krasna wraz z jej dopływami o powierzchni ponad 2 tys. ha. Teren jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem warunków geomorfologicznych, jak i sposobu użytkowania gruntów.
Gagaty Sołtykowskie

Gagaty Sołtykowskie

Rezerwat przyrody ukryty we wschodniej części gminy Stąporków, między miejscowościami Odrowąż i Sołtyków. W dawnej kopalni glinki i gagatu (bitumiczna odmiana węgla brunatnego) odnaleziono tropy dinozaurów.
Górna Krasna

Górna Krasna

Niezwykle ciekawy i malowniczy rezerwat przyrody ożywionej. Ze względu na swoje walory rzeka Krasna nazywana jest "Biebrzą w miniaturze". Dolina rzeczna i różnorodność doskonale zachowanych siedlisk stwarza możliwość spotkania tu wielu przedstawicieli świata roślin i zwierząt.
Konecko-Łopuszański OChK

Konecko-Łopuszański OChK

Konecko-Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w NW części województwa świętokrzyskiego, a został utworzony w 2005 r. Ochroną objęto ponad 98 tys. ha.
Piekiełko Szkuckie

Piekiełko Szkuckie

Położony w pobliżu miejscowości Szkucin w gminie Ruda Maleniecka urzeka ciekawymi formami skalnymi zlepieńców dolnojurajskich malowniczo prezentujących się na skaju lasu.
Przedborski Park Krajobrazowy

Przedborski Park Krajobrazowy

Przedborski Park Krajobrazowy został powołany rozporządzeniami w 1988 r. Jego tereny leżą na pograniczu województw łódzkiego i świętokrzyskiego.