Co zobaczyć

Gmina Fałków

Gmina Fałków

Fałków, gmina typu wiejskiego, położona w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego jest równocześnie najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu koneckiego. Jej powierzchnia znajduje się w granicach pilczańsko - radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu zaś od strony południowo - zachodniej graniczy z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.
Gmina Gowarczów

Gmina Gowarczów

Na północnych krańcach województwa świętokrzyskiego leży gmina Gowarczów, gdzie ogromne połacie terenu zajmują lasy przysusko - szydłowieckie, obszar chronionego krajobrazu o dużych walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych. Krajobraz gminy uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki Drzewiczki wraz z dopływami, gdzie okoliczne bagna dają schronienie dla wielu gatunków zwierząt, m.in. cietrzewia.
Gmina Końskie

Gmina Końskie

Gmina miejsko-wiejska, z miastem powiatowym, jednym ze starszych miast centralnej Polski. Historię gminy tworzyli dawni właściciele tutejszych dóbr: Małachowscy, Kazanowscy oraz Tarnowscy.
Gmina Radoszyce

Gmina Radoszyce

Gmina Radoszyce położona jest w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego u podnóża Gór Świętokrzyskich. Zachodnia część gminy charakteryzuje się mało urozmaiconym terenem. Największe zróżnicowanie rzeźby występuje w jej południowej części , od Jakimowic w kierunku Góry Dobrzeszowskiej, gdzie wysokości stoków dochodzą nawet do 70 metrów.
Gmina Ruda Maleniecka

Gmina Ruda Maleniecka

Gmina Ruda Maleniecka zajmuje północno - zachodni skraj województwa świętokrzyskiego. Najwyższy punk na obszarze gminy to Księża Góra - 289,44 m n.p.m.m, najniższy zaś położony jest w dolinie rzeki Czarnej Koneckiej - 199 m n.p.m.
Gmina Słupia

Gmina Słupia

Gmina Słupia położona w południowo - zachodniej części powiatu koneckiego gwarantuje przybywającym tu turystom czyste powietrze i nie skażoną wodę, a do tego prawdziwą staropolską gościnność.
Gmina Smyków

Gmina Smyków

Położona w południowej części powiatu koneckiego może pochwalić się ciekawymi walorami przyrodniczymi. Usytuowanie przy drodze krajowej nr 74 Łódź- Kielce stwarza dobre warunki dla rozwoju bazy turystycznej i rekreacyjnej.
Gmina Stąporków

Gmina Stąporków

Gmina Stąporków położona w południowo - wschodniej części powiatu koneckiego u podnóża Gór Świętokrzyskich, zachwyca niezwykłymi warunkami przyrodniczymi. Ponad 60 % obszaru zajmują lasy wśród których ukryte są naturalne zbiorniki wodne o powierzchni ponad 30 ha oraz niezwykłe rezerwaty przyrody ożywionej i nieożywionej.
Niebo i Piekło

Niebo i Piekło

Jeżeli jeszcze za życia chcesz się przekonać jak to jest w niebie czy w piekle przyjedź na ziemię konecką. Tam wśród lasów ukryte są Niebo i Piekło, dwie pełne uroku miejscowości, których największa tajemnica ukryta jest w nazwach.
Odrowąż

Odrowąż

Odrowąż to niewielka miejscowość w gminie Stąporków. Jej nazwa pochodzi od nazwiska rodziny Odrowążów, która w X wieku przeniosła tutaj swoją siedzibę znad górnej Odry. Pierwszym znanym nam właścicielem osady był Prędota Stary, kolejnym jego syn Saul (Szaweł), a po nim wnuk Prędoty - Iwo (Jan) biskup krakowski zwany Odrowążem.