Co zobaczyć

Gmina Gowarczów

Gmina Gowarczów

Na północnych krańcach województwa świętokrzyskiego leży gmina Gowarczów, gdzie ogromne połacie terenu zajmują lasy przysusko - szydłowieckie, obszar chronionego krajobrazu o dużych walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych. Krajobraz gminy uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki Drzewiczki wraz z dopływami, gdzie okoliczne bagna dają schronienie dla wielu gatunków zwierząt, m.in. cietrzewia.