Co zobaczyć

Gmina Fałków

Gmina Fałków

Fałków, gmina typu wiejskiego, położona w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego jest równocześnie najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu koneckiego. Jej powierzchnia znajduje się w granicach pilczańsko - radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu zaś od strony południowo - zachodniej graniczy z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.