Urzędy apteki bankomaty


Urząd Miasta i Gminy w Końskich
26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. +48 41 372 34 59;  fax. +48 41 372 29 55
www.umkonskie.pl

Starostwo Powiatowe w Końskich
26-200 Końskie, ul. Staszica 2
tel. +48 41 372 41 34; fax. +48 41 372 83 20
www.konecki.powiat.pl

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Końskie
imienia Cezarego Chlebowskiego

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel. +48 41 372 25 05
www.biblioteka.konskie.pl

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział w Końskich

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1
tel./ fax +48 41 372 31 70
www.pttkkonskie.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie
26-220 Stąporków, ul. Piłsudskiego 103
tel. +48 41 374 10 86; fax +48 41 374 32 68
www.staporkowmgokis.pl

Specjalistyczny Szpital św. Łukasza
26-200 Końskie, ul. Gimnazjalna 41B
Informacja tel. +48 41 390 23 98
www.zoz.konskie.pl