Lista Produktów Tradycyjnych


Karp z Rudy Malenieckiej

fot.MRiRW

Produkt został wpisany na listę 10 kwietnia 2009 r. w kategorii produktów rybołówstwa.

Karp z Rudy Malenieckiej jest rybą o prawidłowej budowie anatomicznej: ryby z małą głową, dobrym wygrzbieceniem, wyrazistymi płetwami i dobrze widoczną masą mięśniową. Cechuje się niewielką ilością łusek, które występują w części grzbietowej, wokół płetw bocznych i brzusznych i tylko niekiedy wzdłuż linii bocznej. Masa ciała karpia z Rudy Malenieckiej mieści się w przedziale wagowym między 1000 g a 1500 g, niekiedy więcej. Ryba pokryta jest naturalnym śluzem o swoistej konsystencji, przez to w dotyku jest śliska. Kolor ryby waha się od oliwkowej do brunatnej i zależy od podłoża.
Karp królewski z Rudy Malenieckiej jest mieszańcem, wyhodowanym z materiału miejscowego. Posiada wysokie walory smakowe. W ubogich w pokarm stawach o podłożu głównie piaszczystym, rośnie długo i słabo, przez co mięso ma zwarte i stosunkowo chude.

Tradycja, pochodzenie oraz historia produktu:
Dobre warunki hydrogeograficzne w gminie Ruda Maleniecka oraz na terenach przyległych zadecydowały, że prowadzi się tu hodowlę ryb, w tym karpia. O tradycjach hodowli ryb w Rudzie Malenieckiej i okolicach świadczy bogata historia. Już 8 listopada 1912 roku nastąpiło w Rudzie uroczyste otwarcie pierwszej w Polsce i jednej z pierwszych w Europie Doświadczalnej Stacji Rybackiej założonej w dorzeczu rzeki Pilicy, nad rzeką Czarną, którą prowadził prof. Franciszek Staff. Stacja istniała do 1921 roku. W tym okresie zespół pracowników naukowych opracował i opublikował 123 prace naukowe, które dziś są znane i przenoszone na grunt praktyki. Po zakończeniu badań, czyli po 1921 roku, placówka stała się stacją doświadczalną Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a potem do 1995 roku była Państwowym Gospodarstwem Rybackim. Dalsze transformacje doprowadziły do powstania kilku prywatnych gospodarstw rybackich i jednej spółki, które mając na uwadze historię i tradycję, kontynuują hodowlę i chów karpia w stawach Rudy Malenieckiej i gmin ościennych. W roku 2002 do kalendarium jesiennych imprez powiatu koneckiego wpisano Święto Hodowców Ryb i Wędkarzy – „Konecka Ryba”. Od tej pory co roku odbywa się ona w Rudzie Malenieckiej oraz w Maleńcu. Festynom towarzyszą sympozja i spotkania naukowe dla środowisk naukowo-badawczych, akademickich i dla tutejszych hodowców z gminy i powiatu. Tradycyjnie też odbywa się ceremonia „ułaskawienia karpia”.

Gospodarstwo Rybackie S.C. „Ruda Maleniecka”
Ryszard Sidor
Ruda Maleniecka 123
26-242 Ruda Maleniecka
tel. +48  41 373 15 93