Logo
 • Starostwo
 • Miasto Końskie
 • PTTK
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Dolina Krasnej

Podróż doliną rzeki Krasnej umożliwia niezwykle intensywny kontakt z przyrodą. Na rowerzystów czekają siedliska ptaków, żeremia bobrów, ścieżka przyrodnicza oraz wieża widokowa.

 • +48 41 372 31 70
Dookoła Końskich

Czerwony szlak rowerowy pozwala zwiedzić najciekawsze miejsca w okolicach Końskich, rozpoczynając się w Sielpi - największej miejscowości wypoczynkowej województwa.

 • +48 41 372 31 70
Green Velo - Wschodni Szlak Rowerowy

Wypoczywający na konecczyźnie mogą rozpocząć przygodę rowerową z trasą Green Velo z krańcowymi punktami w Końskich i Elblągu. Trasa przebiegającą przez 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie), liczy blisko 2000 kilometrów.

  Miejsca Mocy

  Szlak o zasięgu wojewódzkim, łączy miejsca kultu religijnego, sanktuaria maryjne oraz inne, ważne obiekty sakralne w regionie. Szlak, tworzący zamkniętą pętlę, mierzy prawie 600 km i prowadzi przez najpiękniejsze zakątki województwa świętokrzyskiego.

  • +48 41 361 80 57
  Szlak Architektury Obronnej

  Z Końskich do Kielc, klucząc po województwie, prowadzi przez malownicze warownie i budowle bronne, licząc 500,5 km.

  • +48 41 372 31 70
  Szlak Żarnów - Antoniów

  Szlak ten prowadzi przez najpiękniejsze zakątki województwa świętokrzyskiego przemierzając kolejno powiaty: konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, opatowski i sandomierski.

  • +48 41 372 31 70