Logo
 • Starostwo
 • Miasto Końskie
 • PTTK
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Gmina Fałków

Fałków, gmina typu wiejskiego, położona w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego jest równocześnie najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu koneckiego. Jej powierzchnia znajduje się w granicach pilczańsko - radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu zaś od strony południowo - zachodniej graniczy z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

 • Fałków, ul. Przedborska 2
 • +48 44 787 35 35
Gmina Gowarczów

Na północnych krańcach województwa świętokrzyskiego leży gmina Gowarczów, gdzie ogromne połacie terenu zajmują lasy przysusko - szydłowieckie, obszar chronionego krajobrazu o dużych walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych. Krajobraz gminy uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki Drzewiczki wraz z dopływami, gdzie okoliczne bagna dają schronienie dla wielu gatunków zwierząt, m.in. cietrzewia.

 • Gowarczów, pl. XX-lecia 1
 • +48 48 672 40 37
Niebo i Piekło

Jeżeli jeszcze za życia chcesz się przekonać jak to jest w niebie czy w piekle przyjedź na ziemię konecką. Tam wśród lasów ukryte są Niebo i Piekło, dwie pełne uroku miejscowości, których największa tajemnica ukryta jest w nazwach.

 • Niebo i Piekło
Odrowąż

Odrowąż to niewielka miejscowość w gminie Stąporków. Jej nazwa pochodzi od nazwiska rodziny Odrowążów, która w X wieku przeniosła tutaj swoją siedzibę znad górnej Odry. Pierwszym znanym nam właścicielem osady był Prędota Stary, kolejnym jego syn Saul (Szaweł), a po nim wnuk Prędoty - Iwo (Jan) biskup krakowski zwany Odrowążem.

 • Odrowąż
 • bd