Logo
 • Starostwo
 • Miasto Końskie
 • PTTK
 • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego
Aleja Lip

Aleja Lip występująca na terenie Końskich i Modliszewic składa się z kilkunastu drzew, które mają około 300 lat.

 • Modliszewice
 • +48 41 372 32 49
Czarci Kamień

Czarci Kamień, jak go nazwała miejscowa ludność, poróżnił niegdyś właścicieli dwóch pól, gdyż znajdował się w ich granicy. Ten ogromny eratyk jest niewątpliwą ozdobą "Piekielnego Szlaku".

 • Kamienna Wola
 • +48 48 672 40 37
Dąb Hubal

Dąb "Hubal", to liczący około 150 lat pomnik przyrody w Furmanowie na terenie Leśnictwa Bieliny.

 • Furmanów
 • +48 41 374 17 83
Dęby bezszypułkowe

Okazała grupa drzew pomnikowych zlokalizowana w bliskiej okolicy Końskich, w miejscowości Piła.

 • Piła
 • +48 41 375 38 50
Dęby szypułkowe

Dęby szypułkowe na terenie Końskich pochodzące z rodziny bukowatych. Ich wysokość sięga do 16m. Wiek około 200 lat.

 • Końskie, ul. Partyzantów
 • +48 41 372 32 49
Dolina Krasnej

Obszar Natury 2000 chroni naturalną, silnie zabagnioną dolinę rzeki Krasna wraz z jej dopływami o powierzchni ponad 2 tys. ha. Teren jest bardzo zróżnicowany, zarówno pod względem warunków geomorfologicznych, jak i sposobu użytkowania gruntów.

 • Krasna
 • +48 41 374 17 83
Dwór obronny w Modliszewicach

Dworek położony na wysepce otoczonej fosą, wybudowany prawdopodobnie przez dawnego właściciela miejscowości - Jana Lipskiego. Obok dworu budynek bramny i dawna kuźnia.

 • Modliszewice, ul. Piotrkowska 30
 • +48 41 372 22 84
Gagaty Sołtykowskie

Rezerwat przyrody ukryty we wschodniej części gminy Stąporków, między miejscowościami Odrowąż i Sołtyków. W dawnej kopalni glinki i gagatu (bitumiczna odmiana węgla brunatnego) odnaleziono tropy dinozaurów.

 • Odrowąż
 • +48 41 374 17 83
Gmina Fałków

Fałków, gmina typu wiejskiego, położona w północno - zachodniej części województwa świętokrzyskiego jest równocześnie najbardziej wysuniętą na zachód gminą powiatu koneckiego. Jej powierzchnia znajduje się w granicach pilczańsko - radomszczańskiego obszaru chronionego krajobrazu zaś od strony południowo - zachodniej graniczy z Przedborskim Parkiem Krajobrazowym.

 • Fałków, ul. Przedborska 2
 • +48 44 787 35 35
Gmina Gowarczów

Na północnych krańcach województwa świętokrzyskiego leży gmina Gowarczów, gdzie ogromne połacie terenu zajmują lasy przysusko - szydłowieckie, obszar chronionego krajobrazu o dużych walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych. Krajobraz gminy uatrakcyjnia malownicza dolina rzeki Drzewiczki wraz z dopływami, gdzie okoliczne bagna dają schronienie dla wielu gatunków zwierząt, m.in. cietrzewia.

 • Gowarczów, pl. XX-lecia 1
 • +48 48 672 40 37