Logo
  • Starostwo
  • Miasto Końskie
  • PTTK
  • Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego

Informacja turystyczna

W gminie Końskie funkcjonują trzy jednostki, w  których turysta może zaczerpnąć informacji turystycznych o regionie. Dwie z nich znajdujące się w Końskich są całoroczne, jedna działa w okresie wzmożonego ruchu turystycznego na Sielpi.

Centrum powstało w 2009 r. i jest częścią zintegrowanego systemu informacji turystycznej województwa świętokrzyskiego pracującego w sieci. Centrum gromadzi informacje dotyczące obiektów noclegowych, gastronomicznych, imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych z obszaru powiatu koneckiego. Posiada także bezpłatne wydawnictwa. Udziela informacji bezpośrednio, telefonicznie i pocztą elektroniczną. Do dyspozycji turystów jest jedno stanowisko z bezpłatnym dostępem do internetu. W sąsiadującej z Centrum Bibliotece można zakupić wydawnictwa o tematyce historycznej.

Punkt informacji prowadzony przez Oddział PTTK udziela informacji o noclegach, prowadzi poradnictwo turystyczne oraz sprzedaż wydawnictw o tematyce krajoznawczej. Prowadzi także weryfikację regionalnej odznaki turystycznej „Turysta Ziemi Koneckiej”. Oddział organizuje także imprezy turystyczne oraz wycieczki dla grup zorganizowanych.

W letnim sezonie turystycznym w Sielpi – największym ośrodku wypoczynkowym województwa świętokrzyskiego funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej. Zlokalizowany jest w przy głównym deptaku w budynku dawnego Kina Letniego (tuż przy molo).